4.2.16

Què és una web? Què és un blog? Conceptes bàsics

Què és una web? Què és un blog? Què són els  dominis i subdominis, el redireccionament, el servidor, el hosting, els serveis allotjament, els cms, gratuïts i de pagament. Revisem els conceptes bàsics.
Web: una pàgina web és un lloc a internet on tenim col·locat un contingut que pot ser públic o privat (amb condicions d'accés). Ofereix informació sobre productes o serveis d'una empresa o entitat. Aquest contingut sol ser estàtic, s'actualitza si hi ha variacions en el producte o servei del qual es dóna informació. Requereix certs coneixements tècnics. Les pàgines webs inclouen blogs per fer el seu contingut més dinàmic i permetre interactuar amb els seus visitants.

Blog: És un lloc a internet que ofereix un contingut que s'actualitza periòdicament. Pot estar inclòs dins una pàgina web i funcionar per ell mateix. És fàcil de gestionar, no requereix gaires coneixements tècnics. El blog permet la interacció amb altres usuaris per mitjà de comentaris i compartició de continguts en les xarxes socials.

Servidor: és l'ordinador on està col·locada la informació de la pàgina web o blog, per tal que es vegi a internet. L'ordinador servidor té assignada una IP, un número que permet l'accés a internet. Els servidors normalment es troben a centres de dades (data center), edificis específics amb unes mesures concretes de seguretat i condicionament. Aquests servidors pertanyen a empreses que ofereixen serveis d'allotjament o hosting.

Data center


Domini i subdomini: és un nom únic que permet identificar una pàgina web o blog, associat a la IP d'un servidor. El domini transforma la successió de números d'una adreça IP en un nom que es pugui recordar i que identifica més fàcilment una pàgina web. Existeixen organismes internacionals encarregats del registre dels dominis existents, i l'organisme reguladors internacional és l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
Un subdomini és un directori dins un domini. Per exemple, www.wordpress.com és un domini i elmeudomini.wordpress.com és un subdomini, un directori dins aquest domini.
El registre de dominis es fa mitjançant una empresa, té un cost i una caducitat, per tant cal renovar el domini depenent de la seva caducitat.

Extensions de domini: és la part final d'un domini, després del punt, i solen indicar la naturalesa temàtica o geogràfica d'un domini. El domini .cat, és un domini de primer nivell patrocinat, per a la llengua i cultura catalanes, i l'ICANN va derivar la seva gestió a la FundacióPuntCAT

Servei d'allotjament o hosting: empresa amb la que es contracta un espai web a un servidor. És habitual contractar el nom de domini i el hosting amb la mateixa empresa, to ti que es pot fer per separat i a diferents empreses. Hi ha una oferta molt àmplia d'empreses que ofereixen serveis de registre de domini i d'allotjament, amb diferents paquets de serveis associats.

Redireccionament: permet enviar els visitants d'un domini cap a un altre, o cap a un espai concret dins u domini.

CMS: Content Management System o Sistema de Gestió de Continguts, és un programa informàtic que permet crear i administrar continguts en pàgines webs o blogs. Són programes o "plantilles" que es carreguen al servidor llogat (hosting) que permeten crear d'una manera relativament fàcil i ràpida una pàgina web o blog, sense tenir coneixements avançats en programació informàtica. Amb un CMS es poden crear diferents tipologies de pàgines webs: blogs, foros, portals, botiga electrónica, wikis, galeries, webs per a l'educació, etc. Exemples de CMS són: Wordpress, Moodle, Drupal, Joomla, MediWiki, OSCommerce i un llarg etcètera. La majoria són de codi lliure, i es poden descarregar des de les seves pàgines sense cost. Són recolzats per una àmplia comunitat de desenvolupadors.

Codi obert: o codi lliure o open source. És un enfocament per al disseny, el desenvolupament i la distribució que ofereix un accés pràctic al codi font del producte (béns i coneixements). És molt emprat en continguts informàtics. Sota la llicència open source es creen, desenvolupen i distribueixen moltes aplicacions informàtiques i continguts relacionats.

Amb aquest petit glossari podem començar a treballar en la construcció de la nostra pròpia pàgina web o blog, t'hi apuntes?


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada