21.2.12

Introducció a GIMP: Visualitzar i transformar imatges


Per apropar i allunyar la imatge, tenim vàries opcions. La més directa és a través de les tecles + (apropar) i – (allunyar) del teclat.Tenim una eina específica de zoom que és l'eina d'ampliació amb la icona d'una lupa. Fent un clic o una selecció a un lloc de la imatge l'amplia, per allunyar-la caldrà fer el mateix mantenint pitjada la tecla Crtl.
Des de la barra inferior de la finestra de la imatge tenim també un quadre amb el zoom actual expressat en %. Podem desplegar el llistat de zooms disponibles i triar-ne el que considerem més adient. Hem de tenir en compte que amb aquesta eina no estem reduint o ampliant la mida real de la imatge, sinó que es tracta només de la seva visualització.

 
Eina mou
Aquesta eina permet moure capes i seleccions. En fer una selecció amb qualsevol de les eines esmentades, i una vegada s'ha convertit en selecció flotant (amb el menú contextual que apareix en clicar amb el botó dret del ratolí sobre la selecció i clicant sobre
Selecciona>Selecció flotant) amb aquesta eina cliquem sobre la selecció i podem moure-la a qualsevol lloc dins la imatge.

Si no tenim feta la selecció flotant i utilitzem l'eina es mourà tot el fons.
Per moure la selecció a una altre imatge cal fer-ho amb Edició>Copia, i enganxar a l'altre imatge, no es pot fer arrossegant la selecció cap a l'altre imatge.

Eina Escapça

Amb aquesta eina podem seleccionar amb detall l’àrea d’una imatge i realitzar un retallat de la mateixa. Fem un clic en una cantonada de la imatge i mantenint pressionat el botó esquerra del ratolí, l’arrosseguem en diagonal per formar una finestra.
Per ajustar la selecció, col·loquem el cursor en un dels quadres dels cantons i quan canviï de forma mostrant una fletxa en diagonal, l’arrosseguem per canviar el mida de la finestra.
Podem moure la finestra de retall col·locant el cursor en un dels quadres dels cantons quan canviï de forma mostrant quatre fletxes.

Un cop la selecció és al nostre gust, cliquem la tecla Enter (Intro) per executar l'eina.
Ara ens queda una imatge amb només el que hem seleccionat i la resta ha desaparegut.
 


 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada