30.1.12

El sistema operatiuUn sistema operatiu és el conjunt de programes bàsics d'un ordinador. Serveix de plataforma (o interfície) entre el maquinari, inclosos els perifèrics, els programes d'aplicació i la persona que utilitza l'ordinador.
La seva funció bàsica és la d'administrar els recursos de l'ordinador, coordinar tot el maquinari i organitzar arxius i directoris als dispositius d'emmagatzemament disponibles (discs durs o altres)
Els sistemes operatius més coneguts i utilitzats són:

  • Windows: sistema operatiu comercial de la companyia Microsoft. És un sistema de pagament, molt utilitzat en els ordinadors PC. Actualment conviuen diferents versions d'aquest sistema operatiu, i podem trobar instal.lat a molts ordinadors el Windows XP, el Windows Vista, o la darrera versió anomenada Windows 7.
  • MacOS: És un altre sistema operatiu de pagament comercialitzat per  la companyia Apple. Fa uns anys només funcionava amb els ordinadors Macintosh (o Mac com es solen anomenar) que tenien una arquitectura específica. Però la globalització va portar a fabricar els ordinadors Apple als mateixos llocs on es feien els PC i per tant,  avui dia no hi ha diferència en quant a arquitectura, i per tant a qualsevol PC no comercialitzat per Apple se'l pot instal.lar un sistema operatiu MacOS.
  • Linux: l'alternativa als sistemes operatius comercials, va sorgir fa uns anys de la ma de Linux. Es tracta d'un sistema operatiu lliure, no comercial i per tant gratuït i de lliure distribució. Està fet de manera col·lectiva, amb l'aportació de molts programadors i desenvolupadors, i de vegades amb el suport econòmic d'empreses a qui interessa el desenvolupament innovador. En ser un sistema obert, tothom amb els coneixements necessaris pot accedir al seu “codi font” (instruccions de programació) i modificar-lo com millor li convingui. Per això hi ha moltes versions diferents de Linux, i moltes versions locals basades en aquestes. Les distribucions més conegudes són: Debian (amb la seva versió més coneguda l'Ubuntu), Open Suse (el Linkat, sistema operatiu educatiu català es basa en aquesta versió), Fedora, CentOs, etc.
L'avantatge d'aquests Linux sobre els S.O. comercials, és que a més del propi sistema, solen incorporar tota una sèrie de programes específics per fer tota mena de tasques igualment lliures i gratuïts.

La majoria d'ordinadors que es poden adquirir al mercat porten instal·lat un sistema operatiu comercial Windows, o bé MacOS si són d'Apple. Això és deu a pactes entre les marques fabricants d'ordinadors (Toshiba, HP, Sony, etc) i les empreses Microsoft o Apple. Però heu de saber que es poden instal·lar també sistemes operatius lliures als nostres ordinadors, que inclús podem tenir un sistema comercial i un de lliure alhora, i que avui dia els sistemes Linux ofereixen més prestacions, sobretot pel que fa a seguretat que els sistemes Windows.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada