19.2.12

Introducció a les imatges digitals
Les imatges en un ordinador difereixen dels altres tipus d'imatges - com poden ser les
fotografies i els dibuixos - en el fet que són digitals, guardades en forma d’una seqüència de
bits i que poden ser modificades en diferents aspectes, com la mida i el color.

Els gràfics d’ordinador s’agrupen en dues grans tipologies de formats:

Gràfics vectorials
-Els fitxers de gràfics vectorials contenen un conjunt d'instruccions (vectors). Aquests vectors descriuen les dimensions i formes de cada línia, cercle, arc o rectangle que fa el dibuix. Quan la imatge es visualitza, el programa llegeix aquestes instruccions i reconstrueix les formes i els colors per representar-los a la pantalla.
-L’avantatge principal dels gràfics vectorials és que cada peça de la imatge pot ser manipulada separadament. És possible moure objectes individuals al voltant de la pantalla, i allargar-los, rotar-los, duplicar-los o introduir una distorsió. També cal tenir en compte que al modificar la mida de les imatges aquestes no perden definició (en canvi, els bitmaps sí), i a més, els fitxers tenen una mida compacta.
-El principal desavantatge d’aquest format és que les imatges, com més complicades són, l'ordinador triga més temps a calcular-les i, per tant, a representar-les.
-Formats: CDR, DXF
-Eines: Corel Draw, Illustrator, Freehand, Inkscape..
 
Mapes de bits (bitmaps)
-Els bitmaps estan compostos d'un conjunt de bits en la memòria de l'ordinador que defineixen el color i la intensitat de cada píxel d’una imatge. Un píxel és cada una de les caselles o cel·les en què es pot descompondre una imatge digital. Els bitmaps són típicament usats per reproduir imatges que contenen molts detalls, ombres i colors: fotografies, negatius de pel·lícules i altres il·lustracions.
-Els gràfics bitmap normalment requereixen més espai de disc que els gràfics vectorials, el motiu és que els bitmaps contenen informació específica sobre cada píxel representat a la pantalla.
-Formats: BMP, PCX, JPG, TIF, GIF...
-Eines: Paint Shop Pro, Photoshop, Paintbrush, GIMP...

GIF, PNG i JPEG (o JPG) són els formats d'imatges més usats per posar a les pàgines web. Com a característiques principals tenim:

Format GIF i PNG:
o Admeten transparència. Això vol dir que tenen la possibilitat de convertir en
transparent o invisible un sol color, de manera que el fons que tingui aquest color sigui
invisible.
o El format PNG té més definició d'imatge que GIF, però aquest permet fer animació amb una tècnica de posar moltes imatges en el mateix arxiu GIF.

Format JPEG (JPG):
o Permet escollir el grau de compressió, com més compressió més pèrdua de definició i la imatge ocua menys espai. Avui dia amb una compressió baixa, dona molta definició i ocupa poc espai.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada